טיילת מצוק הצינים

פיתוח טיילת לאורך של כ-1.2 ק"מ ונקודות תצפית במצוק הפונה לעבר נחל הצינים, פיתוח שבילי אופניים במרחב. במסגרת הפרויקט יינתן דגש על היבטי נגישות, תוכן ואוצרות, ריהוט חוץ.

  • אזור: המוצר הדרומי
  • סטטוס: תכנון מפורט
  • מועד סיום: רבעון 4 2022

המוצר הדרומי