פארק ספיר

שדרוג תיירותי של נווה מדבר ייחודי קיים תוך יצירת תוכן חוויתי בנושא המים במדבר. הפרויקט יכלול פיתוח תחנות חוויתיות מעולם התוכן של הערבה, הקמת מבנה כניסה ראשי, שבילים , הצללות, אזורי מנוחה ועוד.

  • אזור: המוצר הדרומי
  • סטטוס: בהקפאה

המוצר הדרומי