מרחב האגם תמנע

תכנון פרוגרמטי והסדרה סטטוטורית לאכסון תיירותי מגוון, תשתיות ראש שטח ותשתיות תומכות תיירות.

  • אזור: המוצר הדרומי
  • סטטוס: תכנון מפורט
  • מועד סיום: רבעון 1 2023

המוצר הדרומי