מתחם אכסון מלונאי במבואה הדרומית

•תכנון רעיוני והכנת תכנית מפורטת מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה, למלונאות באזור "המבואה הדרומית" (צמוד למבואת הכניסה הקיימת לפארק).

•הסדרת תשתיות ראש שטח בהתאם לתכנית מאושרת.

  • אזור: המוצר הדרומי
  • סטטוס: הגשת תכניות
  • מועד סיום: רבעון 4 2022

המוצר הדרומי