דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תוכנית תשתית לאומית תיירותית – אילת

 • לצורך קידום ומימוש התוכנית האסטרטגית לפיתוח רצועת החוף אילת באופן מיטבי, וכדי לתת מענה לסוגיות במרחב רצועת החוף, נדרשות הסדרות סטטוטוריות לצורך הכנת תוכנית סטטוטורית מפורטת מכוחה ניתן להוציא היתרי בניה. בהחלטת הממשלה 4662 מיום 4/8/2019 נקבע, כי ההסדרה הסטטוטורית תקודם בוועדה לתשתיות לאומיות.

• התת"ל יכלול הסדרה סטטוטורית של אכסון תיירותי מגוון בתפיסה מרחבית - אזורית, תשתיות תומכות, מוקדי משיכה תיירותיים, הנגשת שטח, צרכי הציבור ברצועת החוף וצרכים נוספים ככל שיידרש.

  • אזור: הרי אילת והים האדום
  • מועד סיום: 2026

רצועת החוף אילת

site by tq.soft