דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הגנה ושיקום מערך ביוב עין גדי

לאור היפערות בולענים בסמוך לתחנת שאיבה קיימת, נוצר הצורך בשינוי מערך הביוב הקיים ובהקמת תחנות חדשות בתוואי עוקף בולענים.

בפרויקט זה חל"י מבצעת תכנון מחודש של מערך תחנת שאיבה לביוב בעין גדי . התכנון כולל הקמת תחנות שאיבה חדשות, לרבות מערך חשמל ובקרה, צנרת הולכה לתחנות והתקנת קווי סניקה.

  • אזור: ארץ ים המלח
  • מיקום: עין גדי
  • סטטוס: בביצוע

הגנות ים המלח

site by tq.soft