החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 1/21 למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות השפלת מי תהום באזור המלונות בדרום ים המלח - שלב הגשת הצעות
R.F.P

  • מספר מכרז1/21
  • תאריך פרסום המכרז20/04/2021
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז24/06/2021
  • תאריך עדון המכרז27/03/2022
  • תאריך אחרון להגשת שאלות08/05/2022
  • תאריך אחרון להגשת הצעות09/06/2022

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות - ערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הזמנה להציע הצעות - שלב מיון מוקדם - מכרז 1-21

להורדההזמנה להציע הצעות - שלב מיון מוקדם

הודעה לעיתונות לאחר עדכון - עברית

להורדההודעה לעיתונות לאחר עדכון - עברית

הודעה לעיתונות לאחר עדכון - ערבית

הזמנה להציע הצעות מיון מוקדם מכרז 1-21 -פרסום שני גרסא מיום 07.06.2021 - נוסח מחייב להגשה

להורדההזמנה להציע הצעות מכרז 1-21 -פרסום שני גרסא מיום 07.06.2021 - נוסח מחייב להגשה

הזמנה להציע הצעות-מיון מוקדם-מכרז - 1-21-לעיון בלבד-גרסא מעודכנת מיום 07.06.2021-כולל סימון שינויים מול גרסא קודמת מיום 20.04.2021

להורדההזמנה להציע הצעות-מיון מוקדם-מכרז - 1-21-לעיון בלבד-גרסא מעודכנת מיום 07.06.2021-כולל סימון שינויים מול גרסא קודמת מיום 20.04.2021

שלב הגשת הצעות R.F.P

הזמנה להציע הצעות שלב R.F.P

להורדההזמנה להציע הצעות - שלב הגשת הצעות - מכרז 1/21

הסכם - מכרז 1-21 שלב RFP

להורדההסכם - מכרז 1-21 שלב RFP

מפרט טכני - מכרז 1-21 שלב RFP

להורדהמפרט טכני - מכרז 1-21 שלב RFP

הודעה בדבר עדכון מועדים

להורדההודעה בדבר עדכון מועדים

הודעות