שיקום ופיתוח טיילת בן גוריון - לצד מצוק הצינים

שיקום ופייתוח טיילת נופית באורך 1.5 ק"מ לאורך מצוק הצינים. בטיילת ישולבו פינות מנוחה ותצפית.

  • אזור: ארץ המכתשים ודרכי הבשמים
  • סטטוס: בתכנון
  • מועד התחלה: רבעון 1 2021

המוצר הדרומי