החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - מלגר תכנון אורבני, תחבורה, תשתיות וניהול פרויקטים בע"מ