החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעת פטור - גיאוטק פ.ט. ייעוץ גיאוטכני בע"מ