החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור עם גיאוטק פ.ט. ייעוץ גיאוטכני בע"מ