החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 1/20 למתן שירותי העתקות, צילומים ותווין

  • מספר מכרז1/20
  • תאריך פרסום המכרז07/02/2020
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז20/02/2020
  • תאריך עדון המכרז11/02/2020
  • תאריך אחרון להגשת שאלות20/02/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות09/03/2020

מודעה לעיתונות בשפה העברית

להורדהמודעה לעיתונות בשפה העברית - מכרז 1/20

מודעה לעיתונות בשפה הערבית

הודעות