החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 6/19 לביצוע עבודות הגנה ושיקום ברצועת החוף שבין צומת עין בוקק לחוף מלון דוד באגן הדרומי של ים המלח

  • מספר מכרז6/19
  • תאריך פרסום המכרז05/12/2019
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז12/01/2020
  • תאריך עדון המכרז08/12/2019
  • תאריך סיור קבלנים23/12/2019
  • תאריך אחרון להגשת שאלות01/01/2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעות26/01/2020

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם - מכרז 6-19

להורדההזמנה והסכם - מכרז 6/19

נספח ד - מפרט טכני מיוחד על נספחיו - מכרז 6/19

להורדהנספח ד' - מפרט טכני מיוחד על נספחיו

טופס רישום למכרז 6/19

להורדהטופס רישום למכרז 6-19

הודעה בדבר דחיית מועד סיור קבלנים

להורדההודעה בדבר דחיית מועד סיור קבלנים

הבהרה והודעה בדבר דחיית מועדים

להורדה הבהרה והודעה בדבר דחיית מועדים

הודעות