החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

התקשרות בפטור ממכרז - הלפרין פלוס מדידות פוטוגרמטריה בע"מ