החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 2/19 לביצוע והסדרת שבילים תיירותיים ושילוט תיירותי נלווה בדרום

  • מספר מכרז2/19
  • תאריך פרסום המכרז26/02/2019
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז13/03/2019
  • תאריך אחרון להגשת שאלות13/03/2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעות20/03/2019

הודעה בעברית

להורדההודעה בעברית

הודעה בערבית

להורדההודעה בערבית

הודעות