החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הודעה על התקשרות בפטור - עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע"מ