החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

התקשרות בפטור ממכרז - דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל ותקשורת בע"מ