החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי מס' 8/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי

מכרז פומבי מס' 8/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי

  • מספר מכרז8/17
  • תאריך פרסום המכרז07/11/2017
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז19/11/2017
  • תאריך עדון המכרז16/11/2017
  • תאריך אחרון להגשת שאלות26/11/2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעות16/01/2018

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות - ערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים - עברית

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים - ערבית

הודעות

נגישות