החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

התקשרות בפטור ממכרז - גיאוטק פ.ט. יעוץ גאוטכני בע"מ