החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז מס' 3/17 למתן שירותי ניהול, פיקוח והבטחת איכות לפרויקט סלילת כביש עין בוקק – חמי זוהר והקמת גשר נחל רום

  • מספר מכרז3/17
  • תאריך פרסום המכרז16/02/2017
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז02/03/2017
  • תאריך עדון המכרז16/02/2017
  • תאריך אחרון להגשת שאלות02/03/2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעות21/03/2017

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות והסכם

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה - הבהרה מס' 1

הודעות