החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 6/16 להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת לביצוע עבודות באזור ים המלח

חלה חובת רישום למכרז (כמפורט במסמכי המכרז) עד ליום 22.09.16

  • מספר מכרז06/16
  • תאריך פרסום המכרז13/09/2016
  • תאריך אחרון לרישום השתתפות במכרז22/09/2016
  • תאריך עדון המכרז13/09/2016
  • תאריך אחרון להגשת שאלות27/09/2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעות26/10/2016

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

טופס רישום השתתפות במכרז

להורדהטופס רישום השתתפות במכרז

הודעות