החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

התקשרות בפטור ממכרז - חברת ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים בע"מ