החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 5/15- פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור

  • מספר מכרז5/15
  • תאריך פרסום המכרז14/05/2015
  • תאריך עדון המכרז14/05/2015
  • תאריך אחרון להגשת שאלות28/05/2015
  • תאריך אחרון להגשת הצעות16/06/2015

הודעה לעתונות בעברית

להורדההודעה לעתונות בעברית

הודעה לעתונות בערבית

להורדההודעה לעתונות בערבית

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה

להורדהמענה לשאלות הבהרה

הודעות

מתן שירותי ייעוץ תקשורת, דוברות ויחסי ציבור