החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 10/14- שירותי העתקות, צילומים ותווין

  • מספר מכרז10/14
  • תאריך פרסום המכרז05/12/2014
  • תאריך עדון המכרז18/12/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות14/12/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות04/01/2015

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים

להורדה

הודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית

להורדההודעה לעיתונות תיקון תנאי סף ודחיית מועדים- מודעה בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

הצעה כספית בקובץ אקסל

להורדההצעה כספית בקובץ אקסל

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

תיקון להבהרה מספר 3

להורדהתיקון להבהרה מספר 3

הודעות

שירותי העתקות, צילומים ותווין