החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 06/14- ביצוע עבודות ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללת החוף במתחם התיירות עין בוקק

  • מספר מכרז06/14
  • תאריך פרסום המכרז31/10/2014
  • תאריך עדון המכרז31/10/2014
  • תאריך סיור קבלנים10/11/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות17/11/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות21/12/2014

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הזמנה והסכם

להורדההזמנה והסכם

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

כתב כמויות בפורמט SKN

להורדהכתב כמויות בפורמט SKN

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

הודעות

ביצוע עבודות ניקוז כביש המלונות והגבהת סוללת החוף במתחם התיירות עין בוקק