החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 07/14- ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכנולוגיות

  • מספר מכרז7/14
  • תאריך פרסום המכרז29/08/2014
  • תאריך עדון המכרז31/08/2014
  • תאריך סיור קבלנים09/09/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות17/09/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות05/10/2014

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

מסמכי המכרז

להורדהמסמכי המכרז

כתב כמויות

להורדהכתב כמויות

תוכניות מכרז

להורדהתוכניות המכרז

הודעות

ביצוע קידוחי ניסיון באזור האגן הדרומי של ים המלח, וכן ביצוע בדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות.