החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 05/14- ביצוע עבודות להגבהת סוללת החוף הציבורי הדרומי במתחם התיירות עין בוקק והחוף הציבורי הבינלאומי במתחם התיירות חמי- זוהר

  • מספר מכרז05/14
  • תאריך פרסום המכרז19/06/2014
  • תאריך עדון המכרז17/07/2014
  • תאריך סיור קבלנים30/06/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות07/07/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות24/07/2014

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

כתב כמויות- לאחר הבהרות

להורדהכתב כמויות- לאחר הבהרות

מפרט טכני מיוחד- לאחר הבהרות

להורדהנספח ד'- מפרט טכני מיוחד- לאחר הבהרות

רשימת תוכניות מעודכנת

להורדהרשימת תוכניות מעודכנת

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדהמסמך הבהרות- מספר 1

הבהרה מספר 2

להורדההבהרה מספר 2

הבהרה מספר 3

להורדההבהרה מספר 3

הודעות

ביצוע עבודות להגבהת סוללת החוף הציבורי הדרומי במתחם התיירות עין בוקק והחוף הציבורי הבינלאומי במתחם התיירות חמי- זוהר