החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 04/14- פנייה לקבלת הצעות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר

04/14

  • מספר מכרז04/14
  • תאריך פרסום המכרז28/03/2014
  • תאריך עדון המכרז28/03/2014
  • תאריך סיור קבלנים07/04/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות10/04/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות08/05/2014

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעיברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות- ערבית

הבהרות

הבהרה מספר 1

להורדההבהרה מספר 1

כתב כמויות מעודכן

להורדהכתב כמויות מעודכן

נספח א- רשימת תוכניות מעודכן

להורדהנספח א- רשימת תוכניות- עדכון

כתב כמויות בקובץ SKN

להורדהכתב כמויות בקובץ SKN

הודעות

פנייה לקבלת הצעות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר- הצעות לביצוע עבודות להגבהת סוללת החוף בחמי זוהר בדרום ים המלח