החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 03-14- פנייה לקבלת הצעות להתקשרות עם קבלן בהסכם מסגרת
לביצוע עבודות קבלניות דחופות באזור ים המלח

  • מספר מכרז03-14
  • תאריך פרסום המכרז14/03/2014
  • תאריך עדון המכרז14/03/2014
  • תאריך סיור קבלנים02/04/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות09/04/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות01/05/2014

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעיתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדהמודעה לעיתונות בערבית

הודעות

הסכם מסגרת לביצוע עבודות קבלניות דחופות באזור ים המלח