החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 02/14- התקשרות עם יועץ למתן שירותי מיצוב, מיתוג ושיווק לפרויקט פיתוח ושיקום מתחם התיירות המתוכנן באגן הדרומי של ים המלח

  • מספר מכרז02/14
  • תאריך פרסום המכרז07/03/2014
  • תאריך עדון המכרז07/03/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות26/03/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות30/04/2014

מסמכי המכרז

הזמנה להציע הצעות

להורדההזמנה להציע הצעות

הסכם

להורדההסכם- 2/14

מסמך ו למסמכי המכרז

להורדהמסמך ו'- פרוגרמת פיתוח מתחם התיירות

פרסום מודעה בעיתונות- עברית

להורדהפרסום מודעה בעיתונות- עברית

פרסום מודעה בעיתונות- ערבית

להורדהפרסום מודעה בעיתונות הערבית

הודעות

מתן שירותי מיצוב, מיתוג ושיווק לפרויקט פיתוח ושיקום מתחם התיירות המתוכנן באגן הדרומי של ים המלח