החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 1/14 פנייה לקבלת הצעות להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין בוקק

מכרז 1/14 פנייה לקבלת הצעות להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין בוקק

  • מספר מכרז1/14
  • תאריך פרסום המכרז03/01/2014
  • תאריך עדון המכרז03/01/2014
  • תאריך אחרון להגשת שאלות22/01/2014
  • תאריך אחרון להגשת הצעות16/02/2014

פרסום מודעה בעיתונות עברית

להורדהמודעה בעיתונות עברית

פרסום מודעה בעיתונות ערבית

להורדהפרסום בעיתונות ערבית

מיקום סיור קבלנים

להורדהמיקום סיור קבלנים

הודעות

פנייה לקבלת הצעות להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין בוקק