החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז 2/16 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח

מכרז 02/16 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח

  • מספר מכרז02/16
  • תאריך פרסום המכרז21/04/2016
  • תאריך עדון המכרז01/02/2017
  • תאריך אחרון להגשת שאלות17/05/2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעות21/03/2017

הודעה לעיתונות בעברית

להורדההודעה לעתונות בעברית

הודעה לעיתונות בערבית

להורדההודעה לעיתונות בערבית

הודעה בדבר דחיית מועדים בעברית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים

הודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

להורדההודעה בדבר דחיית מועדים בערבית

הבהרה מס' 1

להורדההבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 2

להורדההבהרה מס' 2

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 2

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 2

הזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 2

להורדההזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 2

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה

להורדההודעה בדבר דחיית מועד הגשה

הבהרה מס' 3 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 3

להורדההבהרה מס' 3

הזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 3

להורדההזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 3

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 3

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 3

הבהרה מס' 4 ומסמכי מכרז מעודכנים

הבהרה מס' 4

להורדההבהרה מס' 4

הזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 4

להורדההזמנה מעודכנת לאחר הבהרה מס' 4

הסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 4

להורדההסכם מעודכן לאחר הבהרה מס' 4

הבהרה מס' 5

להורדההבהרה מס' 5

הבהרה מס' 6

להורדההבהרה מס' 6

הבהרה מס' 7

להורדההבהרה מס' 7

הודעות

מכרז 02/16 לתכנון, הקמה ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח