החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

מכרז פומבי 1/16 - להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות להסדרת צומת P5 ולהקמת מעביר מים בנחל יעלים באזור ים המלח

מכרז פומבי 1/16 - להתקשרות עם קבלן לביצוע עבודות להסדרת צומת P5 ולהקמת מעביר מים בנחל יעלים באזור ים

  • מספר מכרז1/16
  • תאריך פרסום המכרז14/04/2016
  • תאריך עדון המכרז14/04/2016
  • תאריך אחרון להגשת שאלות15/05/2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעות07/06/2016

הזמנה להציע הצעות והסכם

להורדההזמנה להציע הצעות

להורדההסכם

הודעות