A+ A- הרשמה לדיוור

הגנות כביש 90 – מקטע צפוני

 

פרויקט משולב של תשתית תחבורתית ותשתית תיירותית של הגבהת כביש 90 תוך מתן מענה להגנה מפני הצפות ובעיות הניקוז, שילוב של עבודות עפר וסלילה והנחת מעבירי מים עם הקמת טיילת מקבילה לכביש באורך של 4 ק"מ לרבות מתקני הצללה בשוליו הדרומיים של ים המלח בהתאם לסטנדרטים של החברה הלאומית לדרכים.

 

מועד סיום מתוכנן: מאי 2016סטטוס הפרוייקט: בביצוע