החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח רצועת חוף בין צומת בוקק למלון דוד

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס בתכנון
מועד התחלה מתוכנן: רבעון 3 2020

פיתוח מתחם יעודי ברצועת חוף הסמוך למלון דיוד המיועד לתת מענה לאנשים המעוניינים ללון בשטח. האתר יספק שירותים בסיסיים לטובת הנופשים. 

תמונות מהפרויקט