החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הקמת מערך ניטור בקרה והתרעה

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס בביצוע
מועד סיום מתוכנן: רבעון 3 2020

תכנון הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות ניטור בקרה ושליטה הנדסי ושילובן במערכות קיימות לצורך הפחתת הסיכונים כתוצאה מעליית מפלס מס' 5 למבנים ןתשתיות באזור עין בוקק, חמי זוהר ונווה זוהר.

תמונות מהפרויקט