החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פיתוח פארק ספיר

סטטוס בתכנון
מועד התחלה מתוכנן: רבעון 4 2020

תכנון פיתוח סביבת הפארק, שימורו ושידרוגו, יצירת מסלול הליכה סובב אגם, תחנות חוויתיות בנושא צומח, סביבה אקולוגיה ומים והקמת תחנות עצירה מוצללות.

אזור: מועצה אזורית ערבה תיכונה

תמונות מהפרויקט