החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

שיקום ופיתוח טיילת בן גוריון - לצד מצוק הצינים

סטטוס בתכנון
מועד התחלה מתוכנן: רבעון 1 2021

שיקום ופייתוח טיילת נופית באורך 1.5 ק"מ לאורך מצוק הצינים. בטיילת ישולבו פינות מנוחה ותצפית.

תמונות מהפרויקט