החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הסדרת ניקוז מטע תמרים עין גדי

עין גדי

אזור: עין גדי
סטטוס בתכנון
מועד התחלה מתוכנן: רבעון 4 2020

הסדת ניקוז לצורך הגנה על מטעי התמרים עין גדי במחצבת נחל צאלים.

תמונות מהפרויקט