החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

פיתוח טיילת אלברט ומצפור הר גמל- מצפה רמון

סטטוס בתכנון
מועד התחלה מתוכנן: רבעון 1 2021

שדרוג וטיפול נופי ובטיחותי במקטע הטיילת הקיימת בין מרכז מבקרים למצפור הר גמל כולל המצפור.

תמונות מהפרויקט