החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

שבילי הליכה תיירותיים

סטטוס בתכנון
מועד התחלה מתוכנן: ספטמבר 2020

כחלק מהמוצר הדרומי, החלה החברה בתכנון וביצוע שבילי הליכה תיירותיים.

  • שביל נאות סמדר-איילת : שביל הליכה בן 6 ימים ובאורך כולל של כ- 105 ק"מ.
  • שביל ערד-ים המלח : שביל הליכה בן 3 ימים ובאורך כולל של כ- 55 ק"מ.

 

תמונות מהפרויקט