החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

שיווק מגרשים למלונאות 100,101

אזור הביניים

אזור: אזור הביניים
סטטוס הסתיים

שווק בהצלחה ברבעון 3-  2018.

תמונות מהפרויקט