החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

שיקום ופיתוח כפר האומנים צוקים

סטטוס הסתיים
מועד סיום מתוכנן: רבעון 4 2019

ביצוע עבודות פיתוח בכפר האומנים לטובת קידומו כיעד תיירותי.

תמונות מהפרויקט