החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הקמת מבנה שירותים צפוני ומבנה מסעדה בחוף ציבורי עין בוקק

סטטוס בביצוע
מועד סיום מתוכנן: רבעון 1 2020

הקמת מבנה שירותים ומבנה משולב של שירותים ומסעדה בחוף ציבורי ראשי בעין בוקק במסגרת פיתוח תיירותי של החוף.

 

תמונות מהפרויקט