החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח חוף ציבורי נווה זוהר

נווה זוהר

אזור: נווה זוהר
סטטוס בתכנון

הגבהת סוללות הגנה לחוף ציבורי נווה זוהר והרחבתן, לרבות הסדרת תשתית ניקוז ושיקום נופי של החוף. השיקום הנופי כלל עבודות לסלילת וריצוף שבילים להקלה על הגישה, הוספת הצללות ופרגולות לאורך החוף, בניית מבנה שירותים המותאם גם לבעלי מוגבלויות ועבודות גינון. 

מועד התחלה מתוכנן: אוקטובר 2018

תמונות מהפרויקט

נגישות