החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הסדרת צומת כניסה צפונית לעין בוקק

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס בביצוע

ביצוע כיכר תנועה בעלת 5 זרועות להסדרת גישה לסוללת צמח, כניסה לעין בוקק וכניסה למרכז מסחרי עתידי.

מועד סיום מתוכנן: פברואר 2019

תמונות מהפרויקט

נגישות