החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנות ביניים דחופות חוף ציבורי חמי זוהר

חמי זוהר

אזור: חמי זוהר
סטטוס הסתיים

הגבהת והרחבת חוף ציבורי ראשי חמי זוהר לרבות הסדרת תשתית ניקוז באזור החוף וביצוע שיקום נופי של החוף.

 

תקופת ביצוע: 2011-2012

תמונות מהפרויקט