החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה ושיקום מערך ביוב עין גדי

עין גדי

אזור: עין גדי
סטטוס בביצוע
מועד סיום מתוכנן: רבעון 3 2020

לאור היפערות בולענים בסמוך לתחנת שאיבה קיימת, נוצר הצורך בשינוי מערך הביוב הקיים ובהקמת תחנות חדשות בתוואי עוקף בולענים.

בפרויקט זה חל"י מבצעת תכנון מחודש של מערך תחנת שאיבה לביוב בעין גדי . התכנון כולל הקמת תחנות שאיבה חדשות, לרבות מערך חשמל ובקרה, צנרת הולכה לתחנות והתקנת קווי סניקה.

 

תמונות מהפרויקט