החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה ושיקום מערך ביוב עין גדי

עין גדי

אזור: עין גדי
סטטוס בתכנון

תכנון מחדש של מערך תחנת שאיבה לביוב בעין גדי עקב מיקום התחנות ותוואי הצנרות באזור בולענים. התכנון כולל הקמת תחנות שאיבה חדשות, לרבות מערך חשמל ובקרה, צנרת הולכה לתחנות והתקנת קווי סניקה.

מועד התחלה מתוכנן : מאי 2018

תמונות מהפרויקט

נגישות