החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הסדרת צומת P5 וגשר נחל יעלים

עין גדי

אזור: עין גדי
סטטוס הסתיים

הסדרת צומת P5 לצורך יצירת גישה תחבורתית לפרויקט הקציר באזור נחל יעלים. הפרויקט כולל : עבודות עפר, סלילה וגישור.

הסדרת ניקוז נחל יעלים מתבצ לטובת התאמת הפיתרון הניקוזי לתקנים מעודכנים.

סיום ביצוע: אוגוסט 2019

 

תמונות מהפרויקט