החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע״מ

הגנה, שיקום ופיתוח נחל עין בוקק

עין בוקק

אזור: עין בוקק
סטטוס הסתיים

הסדרת ספיקת מעביר המים ותעלת נחל בוקק והגדלתו לספיקת מעטפת הידרולוגית, בהתאמה לתקנים החדשים ולסביבה הנופית, תוך והתאמתו למפלס הקבע ולכביש המלונות.

סיום ביצוע: מרץ 2016

תמונות מהפרויקט